Welcome to Hành Trình Vô Ngã

Hành Trình Vô Ngã mang lại cho bạn những gì?

'Như Lai đã già yếu đã cuối cuộc đời, tám mươi tuổi rồi. Như Lai chỉ còn một điều duy nhất muốn nói với tất cả. Hãy tự mình là ngọn đèn soi sáng cho mình! Hãy nương tựa nơi chính mình! Đừng tìm cầu một ánh sáng hay chỗ nương tựa nào khác.' - Đức Phật

ĐẠI TẠNG KINH ĐIỂN

Thế giới tâm linh có những quy luật đặc thù cần nhận biết để bạn thực sự tiến hóa từ 'con' thành 'người'.

SÁCH TÂM LINH

Cuộc sống là nghịch lí, ngược đời bất chấp tâm trí logic của bạn. Hiểu biết nó là bí quyết của hạnh phúc.

PHÁP THOẠI

Thiền là thi ca, phép lạ, là canh bạc và cuộc phiêu lưu vĩ đại, là một cú nhảy, là sự nở hoa. Thiền không là...

Đăng kí nhận tặng phẩm

HÀNH TRÌNH VÔ NGÃ

Tôn giáo đích thực không có tên gọi. Phật sống nó và Phật không phải là người Phật giáo. Jesus cũng vậy.

BẢN NGÃ

Không có Thiền, không có cuộc sống. Biết Thiền, mới biết cuộc sống là gì. Thiền không hề từ bỏ cuộc sống.

KHOA HỌC VÀ TÔN GIÁO

Tất cả chư Phật chỉ nhấn mạnh một điều: Tỉnh thức. Họ tạo ra các phương lược chỉ để giúp bạn nhận biết.

TẠNG KINH

Bao gồm năm bộ kinh: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh.

TẠNG LUẬT

Bao gồm năm bộ: Phân Tích Giới Tì Khưu, Phân Tích Giới Tì Khưu Ni, Đại Phẩm, Tiểu Phẩm và Tập Yếu.

TẠNG VI DIỆU PHÁP

Bao gồm bảy bộ: Pháp Tụ, Phân Tích, Chất Ngữ, Nhân Chế Định, Ngữ Tông, Song Đối, và Vị Trí.

Bài Mới Đăng

Đăng kí cuối trang này để luôn nhận được nguyên văn bài mới nhất trong Email của bạn.

Transcript of Thich Nhat Hanh English Dharma Talks
109 A New Teaching on the Twelve Nidanas
110 Take Refuge in Mother Earth
111 To Make Reconciliation Possible
112 The Art of Suffering
113 The reasons for a new translation of the Heart Sutra
57 Beginning Anew
56 Jesus and Buddha as Brothers

Giao lưu với Vô Ngã Vô Ưu

Subscribe và Chat trên các kênh YouTube, tham gia Nhóm Hành Trình Vô Ngã.

Nghe Pháp Thoại

Nghe Pháp Thoại

https://anchor.fm/hanh-trinh-vo-nga-vo-uu

Nghe trực tiếp Podcast pháp thoại mỗi ngày về Phật và Con đường của Phật.

Nhóm HànhTrìnhVôNgã

Nhóm HànhTrìnhVôNgã

https://www.facebook.com/groups/hanhtrinhvonga

Tham gia Nhóm và chia sẻ những trải nghiệm quý báu trên hành trình vô ngã.

Vật phẩm cho Thiền

Vật phẩm cho Thiền

https://www.facebook.com/hanhtrinhvonga

Trang Hành Trình Vô Ngã trao đổi những bửu bối cổ xưa và thiết bị hiện đại hỗ trợ cho Thiền.

Bạn: Nhà Truyền thông

Bạn: Nhà Truyền thông

https://htvonga.blogspot.com

Một mình bạn ngày nay tương đương một Thông tấn xã ngày xưa. Học với Vô Ngã Vô Ưu nhé.